• Українська
  • English

Користувацький вхід

20.05.2014

Гібриди кукурудзи KWS — сучасне та надійне джерело біоенергії

З постійним зростанням населення на планеті зростає й попит на забезпечення населення енергоресурсами та продуктами харчування. Так як відбувається постійне зменшення запасів вугілля, нафти та газу, все більшої актуальності набуває видобуток енергії з біологічного палива. Саме таке паливо забезпечують рослини, які є майже невичерпною сировинною базою.
Компанія KWS — одна з компаній-світових лідерів в селекції та виробництві насіння сільськогосподарських культур. Це компанія, яка постійно впроваджує селекційні програми, що дають можливість отримувати нові гібриди з підвищеним виходом енергії з одиниці площі. Більш ніж 150-річна селекційна робота компанії KWS допомогла закласти фундамент окремої програми вирощування енергетичних культур. Компанія KWS застосовує цілковито новітній підхід, який в ході процесів селекції дав можливість отримати гібриди з високим виходом енергії із одного гектара. В першу чергу, мета селекції – отримання біомаси та енергії.

Джерела біоенергії

Енергія біомаси поступає у вигляді різноманітних енергоносіїв: тверде паливо, біодизель та біоетанол, а також біогаз, на якому працюють багато різних приладів. З біогазу, джерелом отримання якого є рослини, можна отримати електроенергію, тепло та газове паливо: завдяки широким можливостям застосування біогаз є одним із найпоширеніших видів біоенергії. Однорічні та багаторічні трав’яні рослини, дерева — все це використовується в якості сировини, а згодом – і в якості енергетичних культур. Енергетичними культурами, які сьогодні використовують для отримання енергоносіїв є:  ріпак, соняшник – для виготовлення біодизелю; кукурудза, цукровий буряк, жито, пшениця – для виготовлення біоетанолу; кукурудза, сорго, цукровий буряк, жито та соняшник для виготовлення біогазу.

Біодизель в Європі переважно отримують з ріпакової та соняшникової олії та використовують як альтернативу дизельному паливу.

Біоетанол отримують шляхом ферментації рослин з високим вмістом цукру та крохмалю: наприклад, цукровий буряк, кукурудза або зернові культури, та використовують як альтернативну бензину.

Біогаз  — це одне із найуніверсальніших джерел біоенергії. Він придатний для вироблення електрики, тепла та пального. Станом на сьогоднішній день, біогаз, головним чином, виробляють на спеціальних заводах, а згодом переробляють в електрику та тепло в децентралізованих теплових блоках та генераторних станціях. Електрика, отримана в результаті такого процесу, поступає в електричну мережу загального користування.
Ефективність, а водночас і економія завдяки такому заводу з виробництва біогазу, пов’язана напряму з одночасним використанням тепла (завдяки комбінованому виробництво електро- та теплової енергії) в конкретних теплових мережах. Біогаз є сумішшю газів, що має однакові хімічні та фізичні властивості, що й природний газ після очищення від метану. Основою для отримання біогазу, а потім енергії в результаті його спалювання, є рослини. Для отримання біогазу добре себе зарекомендувала така культура як кукурудза.

Кукурудза – біомаса першого класу

В Німеччині та країнах ЄС енергетична кукурудза є основним джерелом сировини для заводів по виробництву біогазу. Кукурудза наразі є основним субстратом майже для всіх заводів з виробництва біогазу у Німеччині. Придатність культури для використання зумовлена високою врожайністю та відсутністю проблем у її вирощуванні. Для забезпечення необхідною кількістю біомаси, її виробництво повинно сягнути найвищих показників ефективності, а отже, використання для цього цілої рослини є цілком доцільним рішенням.

Ще у 2002 році компанія KWS почала реалізацію власної селекційної програми зі  створення  сортів енергетичної кукурудзи, поряд із вже існуючими програмами по зерновій та силосній кукурудзі. З того часу показники урожайності на 1 га було збільшено майже на 20%. Сьогодні в Європі наші гібриди займають лідируючі позиції у цій галузі й багато господарств, які займаються виробництвом біогазу, використовують при цьому виключно гібриди компанії KWS.

Детальніше: www.kws.ua

Новини в Україні

Новини в світі